Czym jest Edge Computing?

Współczesny przemysł niejednokrotnie wymusza na nas usprawnienie funkcjonowania naszej firmy. Podstawą takiej przemiany jest najczęściej dokładne przebudowanie firmowych baz danych oraz opracowanie nowych, optymalnych metod ich przekazu. To właśnie z tego powodu, coraz popularniejszym pojęciem pośród polskich przedsiębiorców staje się Edge Computing, czyli tzw. przetwarzanie brzegowe. Stanowi ono swoiste uzupełnienie tradycyjnych chmur, tworząc tym samym hybrydowe środowisko IT. Zamiast centrów scentralizowanych, przetwarzanie brzegowe wykorzystuje miniaturowe centra rozproszone na brzegu sieci, umieszczające dane w pobliżu miejsc ich generacji. Oto, dlaczego wdrożenie tego typu strategii w naszej firmie jest naprawdę opłacalne.

 

 

Jak przebiega wdrażanie Edge Computing?

 

Planując sięgnięcie po Edge Computing, powinniśmy pamiętać, że przetwarzanie tego typu jest możliwe dzięki trzem zasadniczym elementom. Pierwszym z nich są wszelkie urządzenia lokalne, przeznaczone do konkretnych procedur. Przykładem jest tu chociażby urządzenie, odpowiedzialne za firmowy system bezpieczeństwa. Drugim istotnym elementem są tu niewielkie, lokalne centra danych. Przeważnie liczą one nie więcej, niż dziesięć szaf. Ważne jest, aby takie lokalne centrum umożliwiało rozbudowane opcje obliczeń oraz przechowywania danych. Ostatnim, trzecim elementem są centra regionalne, obsługujące duże grupy użytkowników. W tym celu, centra te są wyposażone w bardzo dużą ilość szaf. Należy przy tym pamiętać, że ze względu na istotę wdrażania przetwarzania brzegowego, konieczne jest postawienie na usługi doświadczonych projektantów, którzy zagwarantują nam bezpieczeństwo oraz opłacalność całej inwestycji.

 

 

Korzyści, płynące z wdrożenia Edge Computing

 

Niewątpliwą zaletą modelu Edge Computing jest zwiększenie wydajności, przy jednoczesnej redukcji zapotrzebowania na przepustowość. Usprawniony przesył istotnych danych pozwala przy tym na znaczne obniżenie częstotliwości wszelkich opóźnień. Same dane stają się również przystępniejsze dla wszystkich użytkowników oraz systemów z nich korzystających. Lepsze zarządzanie danymi oraz ich zabezpieczenie czyni przy tym firmę bardziej wiarygodną prawnie, szczególnie pod kątem reguł RODO.

Rekomendowane artykuły